Powershell – Automatik – netwærksdrev

Skal der altid være forbindelse på et netværksdrev eller vi du gerne have besked om når der ikke er, så du kan tag aktion?

Så kan denne simple powershell klare det for dig.

If (!(Test-Path A:)) {send-mailmessage -from "<email>" -to "<email>" -subject "Powershell - Network drives" -body "Please check you network drive, there is no connection." -priority High -smtpServer <IP/NetBIOS>} else {Write-Host "Drev OK"}

Hvis sti A: ikke vender tilbage med “True”, så skal den sende en mail afsted ellers skal den bare sige “Drev OK”

Dette kan udvide, ændres og kommes ind i andre ting, men det er en simpel kommando der kan køre i en planlagt opgave på en PC eller på en server. F.eks. hvis du har consignor kørende kan det være rart at vide hvis du kan oprette forbindelsen igen manuelt.

Den kunne også bygges om, så den selv sletter og genopretter drevet, hvis den ikke vender tilbage med “True”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *